Vergoedingen

- Er bestaat veel onduidelijkheid over de vergoedingen van de zorgverzekeraars met betrekking tot fysiotherapie.

Bij kinderen tot 18 jaar worden de eerste 18 behandelingen fysiotherapie volledig vergoed.

- Bij volwassenen is de vergoeding afhankelijk van hoe men aanvullend verzekerd is. Dit kunt u in uw polisvoorwaarden terugvinden. Deze behandelingen gaan niet van u eigen risico af, immers het is een aanvullende verzekering!

- Bij chronische of postoperatieve fysiotherapie worden de eerste 20 behandelingen uit de aanvullende verzekering vergoed (mits iemand een aanvullende verzekering heeft). Daarna worden de behandelingen volledig vergoed als deze op de lijst van chronische fysiotherapie staan. Helaas is het niet zo dat alle chronische klachten op deze lijst staan. Na de eerste 20 behandelingen gaan de overige behandelingen dus wel van uw eigen risico af aangezien dit vanuit de basisverzekering vergoed wordt. Voor chronische fysiotherapie heeft men altijd een verwijzing van de huisarts of behandelend specialist nodig.

- Directe toegankelijkheid (DTF): sinds 2006 is de fysiotherapeut direct toegankelijk, dit houdt in dat men niet altijd meer een verwijzing van de huisarts nodig heeft om naar de fysiotherapeut te kunnen gaan.

Erna’s Fysio Heytse heeft met alle zorgverzekeraars een contract. Dat houdt in dat Erna’s Fysio Heytse declareert bij de zorgverzekeraar, mits u hiervoor verzekerd bent.

Tarieven 2024

Onderstaand een overzicht van de tarieven:

38,00 euro

50,00 euro
45,00 euro

55,00 euro

50,00 euro